فلاش تانک توکار” نوعی فلاش تانک می باشد که در داخل دیوار نصب می شود. نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی باید قبل از کاشی کاری انجام شود. از فلاش تانک کلیدی روی دیوار نصب می شود، که برای استفاده از آن باید کلید زده شود. تمام لوله کشی های فلاش تانک توکار هم در داخل دیوار و به صورت توکار انجام می شوند. فلاش تانک های توکار انواع مختلفی دارند که در ادامه بیان می کنیم.

انواع فلاش تانک توکار

انواع فلاش تانک توکار عبارتند از:

 1. فلاش تانک های توکار مدل زمینی: در نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی از این مدل استفاده می گردد. این مدل مورد بحث مقاله ما می باشد.
 2. فلاش تانک های توکار یک  پایه و دو پایه: از مدل یک پایه برای استفاده همراه با  توالت فرنگی دیواری استفاده می شود، مدل دو پایه در کنار وال هنگ مورد استفاده قرار می گیرد.
 3. فلاش تانک های توکار اتوماتیک: از این مدل فلاش تانک توکار هم برای بعضی مدل های وال هنگ ها و هم برای توالت ایرانی استفاده می شود. این مدل جهت تخلیه آب نیاز به زدن دکمه ندارد.
 4. فلاش تانک های توکار دو زمانه: در نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی و توالت فرنگی، از این مدل استفاده می شود. این فلاش تانک ها دو دکمه دارند، که از یکی برای استفاده از نیمی از آب مخزن و از دیگری برای مصرف همه آب مخزن استفاده می شود.

کاربرد و موارد استفاده از فلاش تانک توکار به چه صورت است؟

 • نصب فلاش تانک توکار برای تخلیه سرویس بهداشتی ایرانی

نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی برای تخلیه کردن مواد زاید داخل کاسه توالت و همچنین شست و شوی آن می باشد. آبی که درون مخزن جمع آوری می شود، در زمان فشار دادن دکمه از طریق خروجی به داخل کاسه توالت ریخته می شود. آبی که از مخزن وارد کاسه توالت شده با سرعت بالا کاسه را شست و شو می دهد و مواد زاید درون آن را تخلیه می کند. 

 • استفاده از فلاش تانک توکار برای شستشوی کاسه توالت

استفاده از نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی برای شستشوی کاسه توالت با مواد بهداشتی هم بسیار مفید می باشد. بعد از استفاده از وسایل و مواد شستشو به راحتی میتوان، برای آب کشی کاسه دکمه فلاش تانک را زد تا کاسه شسته شود.

 • نصب فلاش تانک تو کار برای توالت فرنگی

از فلاش تانک توکار برای تخلیه و شست و شوی توالت فرنگی هم استفاده می شود. با زدن دکمه تخلیه آب با سرعت وارد کاسه توالت فرنگی شده و همه مواد زاید را تخلیه می کند.

مراحل نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی چگونه می باشد ؟

نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی خود مراحلی دارد که باید با دقت کامل انجام شوند. این نوع نصب چون به شکل توکار است، دقت بیشتری نیاز دارد. مراحل نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی در ادامه به صورت کامل بیان می شود.

مرحله اول: باز کردن بسته بندی فلاش تانک

باید بسته بندی فلاش تانک را باز کرده و قطعات آن را روی زمین به فلاش تانک نصب کرد.

مرحله دوم: تعیین مکان فلاش تانک توکار

بعد از بستن قطعه های فلاش تانک باید دقیقا جای نصب سنگ توالت را مشخص کرد. بعد از تعیین مکان سنگ توالت و قبل از نصب آن، محل نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی را بر دیوار روبروی سنگ توالت مشخص کنید. فلاش تانک توکار باید با کف زمین ۱۸۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد. باید مسیر لوله تخلیه را حسابی با دستگاه برش خالی کرد، تا لوله ها در داخل دیوار جای بگیرند. این مرحله بسیار مهم است، نباید لوله ها بالاتر از دیوار قرار داشته باشند.

مرحله سوم: نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

حالا نوبت به نصب فلاش تانک رسیده است. بعد از نصب از تراز بودن مخزن اطمینان کسب کنید. حتماً چک کنید که یک انشعاب آب سرد هم برای آن کشیده شده باشد. بست های مخزن را محکم کنید و با دریل و پیچ و رولپلاک مخزن را به دیوار محکم ببندید.

نکات نصب شیر روشویی توکار در ساختمان‌های چند طبقه

نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

آموزش گام به گام نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

11 دی 1401

“فلاش تانک توکار” نوعی فلاش تانک می باشد که در داخل دیوار نصب می شود. نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی باید قبل از کاشی کاری انجام شود. از فلاش تانک کلیدی روی دیوار نصب می شود، که برای استفاده از آن باید کلید زده شود. تمام لوله کشی های فلاش تانک توکار هم در داخل دیوار و به صورت توکار انجام می شوند. فلاش تانک های توکار انواع مختلفی دارند که در ادامه بیان می کنیم.

فلاش تانک توکار

فلاش تانک توکار

انواع فلاش تانک توکار

انواع فلاش تانک توکار عبارتند از:

 1. فلاش تانک های توکار مدل زمینی: در نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی از این مدل استفاده می گردد. این مدل مورد بحث مقاله ما می باشد.
 2. فلاش تانک های توکار یک  پایه و دو پایه: از مدل یک پایه برای استفاده همراه با  توالت فرنگی دیواری استفاده می شود، مدل دو پایه در کنار وال هنگ مورد استفاده قرار می گیرد.
 3. فلاش تانک های توکار اتوماتیک: از این مدل فلاش تانک توکار هم برای بعضی مدل های وال هنگ ها و هم برای توالت ایرانی استفاده می شود. این مدل جهت تخلیه آب نیاز به زدن دکمه ندارد.
 4. فلاش تانک های توکار دو زمانه: در نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی و توالت فرنگی، از این مدل استفاده می شود. این فلاش تانک ها دو دکمه دارند، که از یکی برای استفاده از نیمی از آب مخزن و از دیگری برای مصرف همه آب مخزن استفاده می شود.
طرحی دیگر از مدل های فلاش تانک توکار

نصب فلاش تانک توکار

کاربرد و موارد استفاده از فلاش تانک توکار به چه صورت است؟

 • نصب فلاش تانک توکار برای تخلیه سرویس بهداشتی ایرانی

نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی برای تخلیه کردن مواد زاید داخل کاسه توالت و همچنین شست و شوی آن می باشد. آبی که درون مخزن جمع آوری می شود، در زمان فشار دادن دکمه از طریق خروجی به داخل کاسه توالت ریخته می شود. آبی که از مخزن وارد کاسه توالت شده با سرعت بالا کاسه را شست و شو می دهد و مواد زاید درون آن را تخلیه می کند. 

 • استفاده از فلاش تانک توکار برای شستشوی کاسه توالت

استفاده از نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی برای شستشوی کاسه توالت با مواد بهداشتی هم بسیار مفید می باشد. بعد از استفاده از وسایل و مواد شستشو به راحتی میتوان، برای آب کشی کاسه دکمه فلاش تانک را زد تا کاسه شسته شود.

 • نصب فلاش تانک تو کار برای توالت فرنگی

از فلاش تانک توکار برای تخلیه و شست و شوی توالت فرنگی هم استفاده می شود. با زدن دکمه تخلیه آب با سرعت وارد کاسه توالت فرنگی شده و همه مواد زاید را تخلیه می کند.

نصب فلاش تانک تو کار برای توالت فرنگی

نصب فلاش تانک تو کار برای توالت فرنگی

مراحل نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی چگونه می باشد ؟

نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی خود مراحلی دارد که باید با دقت کامل انجام شوند. این نوع نصب چون به شکل توکار است، دقت بیشتری نیاز دارد. مراحل نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی در ادامه به صورت کامل بیان می شود.

مرحله اول: باز کردن بسته بندی فلاش تانک

باید بسته بندی فلاش تانک را باز کرده و قطعات آن را روی زمین به فلاش تانک نصب کرد.

مرحله دوم: تعیین مکان فلاش تانک توکار

بعد از بستن قطعه های فلاش تانک باید دقیقا جای نصب سنگ توالت را مشخص کرد. بعد از تعیین مکان سنگ توالت و قبل از نصب آن، محل نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی را بر دیوار روبروی سنگ توالت مشخص کنید. فلاش تانک توکار باید با کف زمین ۱۸۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد. باید مسیر لوله تخلیه را حسابی با دستگاه برش خالی کرد، تا لوله ها در داخل دیوار جای بگیرند. این مرحله بسیار مهم است، نباید لوله ها بالاتر از دیوار قرار داشته باشند.

مرحله سوم: نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

حالا نوبت به نصب فلاش تانک رسیده است. بعد از نصب از تراز بودن مخزن اطمینان کسب کنید. حتماً چک کنید که یک انشعاب آب سرد هم برای آن کشیده شده باشد. بست های مخزن را محکم کنید و با دریل و پیچ و رولپلاک مخزن را به دیوار محکم ببندید.

نصب فلاش تانک تو کار برای توالت ایرانی

نصب فلاش تانک تو کار برای توالت ایرانی

مرحله چهارم: نصب کاسه توالت ایرانی

بعد از انجام مراحل بالا و نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی، نوبت به نصب کاسه توالت می رسد. کاسه توالت باید دقیق در مکانی قرار بگیرد که از اول برای آن تعیین شد، چون متناسب با آن مکان فلاش تانک نصب شده است.

مرحله پنجم: انجام لوله کشی ها برای نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

انشعاب آب سرد را با زانو به مخزن فلاش تانک وصل کنید و بعد محافظ درب کلید مخزن فلاش تانک را جدا نمایید. شیر داخلی مخزن را با نوار تفلون به زانو انشعاب آب وصل کرده و محافظ درب فلاش تانک را می بندید.  حتماً قبل از شروع به سیمان کاری، کارکرد فلاش تانک را تست کنید، تا مطمئن شوید مشکلی ندارد.

مرحله ششم: انجام سیمان کاری و کاشی کاری

این مرحله آخرین مرحله از نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی می باشد. در این مرحله بعد از اطمینان از محکم شدن بست ها و اتصالات، طوری که تراز مخزن با مشکل مواجه نشود، دیوار را سیمان و کاشی کاری کنید. لبه های اضافی مانده محافظ و کلید را جدا کنید.

نصب کردن فلاش تانک توکار

انجام مراحل نصب فلاش تانک توکار

آیا نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی مناسب است ؟

نصب  فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی باعث می شود که هم محیط سرویس بهداشتی زیباتر دیده شود، هم فضای خالی بیشتری در سرویس بهداشتی داشته باشید. انجام نظافت روزانه سرویس بهداشتی هم بسیار راحت تر خواهد شد و همچنین میزان خرابی و فرسودگی لوازم به مقدار زیادی کاهش می یابد. برای توالت های ایرانی، فلاش تانک های مخصوصی وجود دارد. با استفاده از فلاش تانک ها، از مصرف بی رویه آب هم جلوگیری می شود. فلاش تانک تقریباً کاربردی شبیه به سیفون دارد اما تفاوتهایی هم با آن دارد.

مزایا استفاده از نصب فلاش تانک توکار در توالت ایرانی عبارتند از:

 1. اشغال فضای کمتر و داشتن فضای خالی بیشتر.
 2. دادن نمایی جذاب و مدرن به فضای سرویس بهداشتی.
 3. ایجاد سر و صدای کمتر هنگام تخلیه.
نصبفلاش نصب توکار برای توکار ایرانی مناسب است

تفاوت بین نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

آیا نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی باید توسط متخصص انجام شود؟

از آنجایی که نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی به صورت توکار انجام می شود و روی آن سیمان و کاشی کاری انجام می شود، اگر اشتباهی در نصب آن رخ دهد ضرر زیادی وارد خواهد کرد. مثلاً کوچکترین اشتباهی در موقع نصب لوله ها باعث نشت آب به دیوار و تخریب دیوار توالت می شود. در نتیجه بهتر می باشد که افراد متخصص با تجهیزات مناسب و تخصصی، این کار را انجام دهند. با استفاده از تجهیزات درست و مناسب در واقع ۶۰ درصد از کار را تضمین کرده ایم و استفاده از افراد متخصص و با تجربه هم ۴۰ درصد باقی مانده را تضمین می نماید. انجام این کار توسط افراد ناشی باعث ایجاد صدمات زیادی می شود. در این نوع نصب فلاش تانک چون قطعات زیر سیمان و کاشی می روند بدون آسیب نمیتوان اشتباهات نصبی را اصلاح کرد، حتی متوجه اشتباه در نصب فلاش تانک شدن هم در این حالت سخت می باشد. به همین خاطر باید از افراد متخصص استفاده کرد.

نکات نصب شیر روشویی توکار در ساختمان‌های چند طبقه

نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

آموزش گام به گام نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

11 دی 1401

“فلاش تانک توکار” نوعی فلاش تانک می باشد که در داخل دیوار نصب می شود. نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی باید قبل از کاشی کاری انجام شود. از فلاش تانک کلیدی روی دیوار نصب می شود، که برای استفاده از آن باید کلید زده شود. تمام لوله کشی های فلاش تانک توکار هم در داخل دیوار و به صورت توکار انجام می شوند. فلاش تانک های توکار انواع مختلفی دارند که در ادامه بیان می کنیم.

فلاش تانک توکار

فلاش تانک توکار

انواع فلاش تانک توکار

انواع فلاش تانک توکار عبارتند از:

 1. فلاش تانک های توکار مدل زمینی: در نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی از این مدل استفاده می گردد. این مدل مورد بحث مقاله ما می باشد.
 2. فلاش تانک های توکار یک  پایه و دو پایه: از مدل یک پایه برای استفاده همراه با  توالت فرنگی دیواری استفاده می شود، مدل دو پایه در کنار وال هنگ مورد استفاده قرار می گیرد.
 3. فلاش تانک های توکار اتوماتیک: از این مدل فلاش تانک توکار هم برای بعضی مدل های وال هنگ ها و هم برای توالت ایرانی استفاده می شود. این مدل جهت تخلیه آب نیاز به زدن دکمه ندارد.
 4. فلاش تانک های توکار دو زمانه: در نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی و توالت فرنگی، از این مدل استفاده می شود. این فلاش تانک ها دو دکمه دارند، که از یکی برای استفاده از نیمی از آب مخزن و از دیگری برای مصرف همه آب مخزن استفاده می شود.
طرحی دیگر از مدل های فلاش تانک توکار

نصب فلاش تانک توکار

کاربرد و موارد استفاده از فلاش تانک توکار به چه صورت است؟

 • نصب فلاش تانک توکار برای تخلیه سرویس بهداشتی ایرانی

نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی برای تخلیه کردن مواد زاید داخل کاسه توالت و همچنین شست و شوی آن می باشد. آبی که درون مخزن جمع آوری می شود، در زمان فشار دادن دکمه از طریق خروجی به داخل کاسه توالت ریخته می شود. آبی که از مخزن وارد کاسه توالت شده با سرعت بالا کاسه را شست و شو می دهد و مواد زاید درون آن را تخلیه می کند. 

 • استفاده از فلاش تانک توکار برای شستشوی کاسه توالت

استفاده از نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی برای شستشوی کاسه توالت با مواد بهداشتی هم بسیار مفید می باشد. بعد از استفاده از وسایل و مواد شستشو به راحتی میتوان، برای آب کشی کاسه دکمه فلاش تانک را زد تا کاسه شسته شود.

 • نصب فلاش تانک تو کار برای توالت فرنگی

از فلاش تانک توکار برای تخلیه و شست و شوی توالت فرنگی هم استفاده می شود. با زدن دکمه تخلیه آب با سرعت وارد کاسه توالت فرنگی شده و همه مواد زاید را تخلیه می کند.

نصب فلاش تانک تو کار برای توالت فرنگی

نصب فلاش تانک تو کار برای توالت فرنگی

مراحل نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی چگونه می باشد ؟

نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی خود مراحلی دارد که باید با دقت کامل انجام شوند. این نوع نصب چون به شکل توکار است، دقت بیشتری نیاز دارد. مراحل نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی در ادامه به صورت کامل بیان می شود.

مرحله اول: باز کردن بسته بندی فلاش تانک

باید بسته بندی فلاش تانک را باز کرده و قطعات آن را روی زمین به فلاش تانک نصب کرد.

مرحله دوم: تعیین مکان فلاش تانک توکار

بعد از بستن قطعه های فلاش تانک باید دقیقا جای نصب سنگ توالت را مشخص کرد. بعد از تعیین مکان سنگ توالت و قبل از نصب آن، محل نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی را بر دیوار روبروی سنگ توالت مشخص کنید. فلاش تانک توکار باید با کف زمین ۱۸۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد. باید مسیر لوله تخلیه را حسابی با دستگاه برش خالی کرد، تا لوله ها در داخل دیوار جای بگیرند. این مرحله بسیار مهم است، نباید لوله ها بالاتر از دیوار قرار داشته باشند.

مرحله سوم: نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

حالا نوبت به نصب فلاش تانک رسیده است. بعد از نصب از تراز بودن مخزن اطمینان کسب کنید. حتماً چک کنید که یک انشعاب آب سرد هم برای آن کشیده شده باشد. بست های مخزن را محکم کنید و با دریل و پیچ و رولپلاک مخزن را به دیوار محکم ببندید.

نصب فلاش تانک تو کار برای توالت ایرانی

نصب فلاش تانک تو کار برای توالت ایرانی

مرحله چهارم: نصب کاسه توالت ایرانی

بعد از انجام مراحل بالا و نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی، نوبت به نصب کاسه توالت می رسد. کاسه توالت باید دقیق در مکانی قرار بگیرد که از اول برای آن تعیین شد، چون متناسب با آن مکان فلاش تانک نصب شده است.

مرحله پنجم: انجام لوله کشی ها برای نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

انشعاب آب سرد را با زانو به مخزن فلاش تانک وصل کنید و بعد محافظ درب کلید مخزن فلاش تانک را جدا نمایید. شیر داخلی مخزن را با نوار تفلون به زانو انشعاب آب وصل کرده و محافظ درب فلاش تانک را می بندید.  حتماً قبل از شروع به سیمان کاری، کارکرد فلاش تانک را تست کنید، تا مطمئن شوید مشکلی ندارد.

مرحله ششم: انجام سیمان کاری و کاشی کاری

این مرحله آخرین مرحله از نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی می باشد. در این مرحله بعد از اطمینان از محکم شدن بست ها و اتصالات، طوری که تراز مخزن با مشکل مواجه نشود، دیوار را سیمان و کاشی کاری کنید. لبه های اضافی مانده محافظ و کلید را جدا کنید.

نصب کردن فلاش تانک توکار

انجام مراحل نصب فلاش تانک توکار

آیا نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی مناسب است ؟

نصب  فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی باعث می شود که هم محیط سرویس بهداشتی زیباتر دیده شود، هم فضای خالی بیشتری در سرویس بهداشتی داشته باشید. انجام نظافت روزانه سرویس بهداشتی هم بسیار راحت تر خواهد شد و همچنین میزان خرابی و فرسودگی لوازم به مقدار زیادی کاهش می یابد. برای توالت های ایرانی، فلاش تانک های مخصوصی وجود دارد. با استفاده از فلاش تانک ها، از مصرف بی رویه آب هم جلوگیری می شود. فلاش تانک تقریباً کاربردی شبیه به سیفون دارد اما تفاوتهایی هم با آن دارد.

مزایا استفاده از نصب فلاش تانک توکار در توالت ایرانی عبارتند از:

 1. اشغال فضای کمتر و داشتن فضای خالی بیشتر.
 2. دادن نمایی جذاب و مدرن به فضای سرویس بهداشتی.
 3. ایجاد سر و صدای کمتر هنگام تخلیه.
نصبفلاش نصب توکار برای توکار ایرانی مناسب است

تفاوت بین نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی

آیا نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی باید توسط متخصص انجام شود؟

از آنجایی که نصب فلاش تانک توکار برای سرویس ایرانی به صورت توکار انجام می شود و روی آن سیمان و کاشی کاری انجام می شود، اگر اشتباهی در نصب آن رخ دهد ضرر زیادی وارد خواهد کرد. مثلاً کوچکترین اشتباهی در موقع نصب لوله ها باعث نشت آب به دیوار و تخریب دیوار توالت می شود. در نتیجه بهتر می باشد که افراد متخصص با تجهیزات مناسب و تخصصی، این کار را انجام دهند. با استفاده از تجهیزات درست و مناسب در واقع ۶۰ درصد از کار را تضمین کرده ایم و استفاده از افراد متخصص و با تجربه هم ۴۰ درصد باقی مانده را تضمین می نماید. انجام این کار توسط افراد ناشی باعث ایجاد صدمات زیادی می شود. در این نوع نصب فلاش تانک چون قطعات زیر سیمان و کاشی می روند بدون آسیب نمیتوان اشتباهات نصبی را اصلاح کرد، حتی متوجه اشتباه در نصب فلاش تانک شدن هم در این حالت سخت می باشد. به همین خاطر باید از افراد متخصص استفاده کرد.

آیا نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی باید توسط متخصص انجام شود

نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی توسط نصاب

هنگام نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟

نکاتی زیادی وجود دارد که باید هنگام نصب فلاش تانک به آنها توجه کرد. بی توجهی در این کار باعث وارد شدن خسارت زیادی خواهد شد. بعضی از این نکات در ادامه بیان شده اند.

 • نحوه درست نصب فلاش تانک توکار برای توالت ایرانی خیلی مهم و پر اهمیت می باشد، چون دسترسی برای تصحیح اشتباهات نصبی وجود ندارد. اگر در نصب مخزن و لوله ها اشتباهی رخ دهد، باعث می شود آب از زیر دیوار جریان پیدا کند، این آب باعث از بین رفتن استحکام دیوار و خراب شدن آن می شود.
 • تنظیم کردن ارتفاع سازه و پایه های فلاش تانک توکار از اساسی ترین نکات در موقع نصب می باشد. برای اطمینان میتوان روش های مختلفی را برای کالیبره نمودن دقیق دستگاه به کار برد.
 • بستن پیچ های متصل کننده از نکاتی است که حتماً باید به آنها توجه نمود. اگر این پیچ ها باز باشند متاسفانه همه تنظیمات فلاش تانک بهم خواهد خورد.
 • بهتر است که کاور روی پیچ ها حتماً انداخته شود، تا در زمان سیمان و کاشی کاری آسیبی به آنها وارد نشود.
 • از سالم بودن درپوش های لوله های ورودی و خروجی آب و فاضلاب مطمئن شوید. وظیفه این درپوش ها ممانعت از وارد شدن مصالح و سیمان به لوله ها می باشد. حتما بعد از پایان یافتن عملیات سلامت این درپوش ها تست شود.
 • باید حتماً سایز مخزن و لوله ها را اندازه گیری کنید، تا دیوار را به همان اندازه برش دهید تا مخزن و لوله ها کامل داخل آن قرار گیرند. در غیر این صورت هنگام سیمان کاری به آنها آسیب وارد خواهد شد

ما در بازرگانی لورنزا وارد کننده انواع اوازم سرویس بهداشتی هستیم که سعی داریم تمام محصولات برند های معتبر خارجی رو با کمترین قیمت به دست مصرف کننده برسونیم

شما میتوانید انواع فلاش تانک های زمینی گبریت الفا و سیگما را با بهترین قیمت از ما تهییه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه